Kaivokohtaiset hulevesisuodattimet

Filtro-kaivosuodattimet ovat patentoitu, suomalainen ratkaisu hulevesien käsittelyyn. Filtro- kaivosuodattimet voidaan jälkiasentaa kaikkiin kaivoihin puhdistamaan hulevedet. Hajautettu, kaivokohtainen käsittely mahdollistaa laaja-alaisen ja kustannustehokkaan vesistöjen laadun parantamisen.

Filtrolla voidaan puhdistaa jo rakennetun kaupunkiympäristön ja piha-alueen hulevedet kiintoaineista, roskista ja haitta-aineista ilman kalliita kaivukustannuksia. Ne voidaan asentaa myös  rakennusvaiheessa täyttämään työmaanaikaiset vesienkäsittelyvaatimukset. 

Tuotteet myydään asennettuna valintasi mukaan myös huoltopalvelulla. Huoltopalveluun kuuluu myös vuosittainen vastuullisuusraportti. Raportissa esitetään selkeillä kaavioilla kuinka paljon hulevesistä puhdistettiin haitta-aineita, roskia, mikromuovia ja kiintoainetta.

Filtro

  • Tekonurmikenttien päällysmateriaalien kerääminen ja hyötykäyttö
  • Puhdistaa hulevedet tehokkaammin kun maahan kaivettavat hiekanerottimet
  • Irtoroskien kulkeutumisen estäminen vesistöihin
  • Kaupunkipurojen ja -vesistöjen vedenlaadun parantamiseen
  • Katualueen mikromuovien poistamiseen
  • Työnaikaisen hulevesien käsittely rakennuskohteissa
  • Puhdistusteho voidaan valita kaivokohtaisesti kuormituksen tai haitta-aineen mukaan

Kysy tarjousta


 

Laskutus- ja toimitustiedot